Soft Reset Dan Hard Reset Nokia Lumia

Fungsi soft reset dan hard reset di nokia lumia adalah bertujuan untuk mengatasi permasalahan error atau blank yang terjadi pada nokia lumia anda.

Apakah itu Soft Reset? Soft Reset ialah untuk menghentikan sejumlah aplikasi yang sedang berjalan serta merestart ulang nokia lumia anda.

Apakah itu Hard Reset? Hard Reset (factory reset) ialah cara untuk mengembalikan pengaturan di nokia lumia menjadi default atau kembali seperti waktu pertama kali anda membelinya, Hard reset akan menghapus semua data, aplikasi dan game pada lumia anda.

Cara mudah Soft Reset di nokia lumia.
 • Pada kondisi lumia nyala tekan dan tahan Tombol Power + Volume Down secara bersamaan selama lebih kurang 10 detik.
 • Jika Lumia anda bergetar lepaskan kedua tombol tersebut.
 • Selanjutnya lumia anda akan melakukan Restart, silahkan tunggu lumia anda menyala kembali ke kondisi normal.

Cara melakukan Hard Reset di nokia lumia
Hard reset akan menghapus semua data, aplikasi dan game pada lumia anda, sebelum melakukan hard reset sebaiknya anda lakukan backup semua data yang anda rasa perlu, ada dua cara yang dapat anda lakukan untuk melakukan hard reset di nokia lumia.

1. Hard Reset Dengan Cara Masuk ke Pengaturan Windows Phone
 • Pada Lumia anda yang dalam keandaan menyala
 • Masuk ke menu Setting
 • Pilih About 
 • Selanjutnya pilihan Reset your phone.
 • Akan muncul dialog keterangan warning, Pilih YES/OK , tunggu hinga selesai

2. Hard Reset Dengan Cara Menekan Kombinasi Tombol Pada Lumia

Untuk Lumia Windows Phone 7.xx 
 • Matikan / Turn off Lumia anda, lepas baterainnya dan pasang kembali.
 • Tekan dan tahan Tombol Kamera + Power + Volume down secara bersamaan.
 • Jika lumia anda bergetar langsung lepaskan Tombol Power. Tombol Kamera + Volume down masih tetap ditekan.
 • Lumia akan menyala, tunggu beberapa detik hingga tampilan Windows Phone muncul dilayar lalu lepas tombol Kamera + Volume down
 • Lumia akan memulai proses factory reset. Tungguh hingga selesai
 
Untuk Lumia Windows Phone 8 dan 8.1
 • Matikan / Turn off Lumia anda, lepas baterainnya dan pasang kembali.
 • Tekan dan tahan Tombol Power.
 • Tungguh hingga Lumia anda bergetar, lalu lepas Tombol Power.
 • Segera tekan dan tahan Tombol Volume down 
 • Jika dilayar muncul tanda seru (!), lepaskan tombol Volume down.
 • Dalam keadaan ini, selanjutnya anda tekan (tidak perlu ditahan)
 1. Tombol Volume up
 2. Tombol Volume down 
 3. Tombol Power
 4. Tombol Volume down
 • Lumia anda akan restart dan akan menyala kembali maka proses factory reset akan dimulia, tunggu hingga selesai.

1 Response to "Soft Reset Dan Hard Reset Nokia Lumia"